Rentgen Stomatologiczny - cennik

Badanie Opis Nośnik Cena

RTG wewnątrzustne (punktowe)

Zdjęcie jednego lub kilku zębów wykonane techniką równoległą lub dwusiecznej kąta Klisza PLN 30

RTG pantomograficzne(panorama)

Zdjęcie przeglądowe wszystkich zębów łącznie z zatokami szczękowymi i stawami skroniowo-żuchwowymi Klisza, Płyta CD PLN 70

RTG cefalometryczne(cefalo)

Zdjęcia te umożliwiają bardzo dokładną diagnostykę wad ortodontycznych oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego Płyta CD PLN 70

RTG zgryzowe

Zdjęcie obrazujące powierzchnie zgryzowe zębów oraz brzegi sieczne zębów Klisza PLN 40

RTG skrzydłowo-zgryzowe

Zdjęcia te umożliwiają zobrazowanie koron zębów górnych i dolnych wraz z przyzębiem brzeżnym Klisza PLN 30

RTG stawów skroniowo-żuchwowych

Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu lub rozwarciu Klisza, Płyta CD PLN 70

Rentgen zatok szczękowych

Zdjęcie szczegółowe zatok szczękowych Klisza, Płyta CD PLN 70

Rentgen dłoni

Prześwietlenie dłoni w celu określenia wieku rozwojowego Płyta CD PLN 70